December 30, 2014

Visa ord så här inför nyår

Jag koncentrerar mig på min egen självaktning och på att älska istället för att bli älskad.

Jag har en enorm kontroll över mina känslor om jag väljer att arbeta på att kontrollera dem och öva mig i att säga den rätta sortens meningar till mig själv.

Människor är lyckligast när de aktivt och vitalt är engagerade i skapande verksamheter, eller när de ägnar sig åt andra människor.

Det är bättre att stå på egna ben och vinna förtroende för sig själv och sin egen förmåga att möta livets svåra omständigheter.

Man bör göra något, även om man inte kan vara bäst, och man bör acceptera sig själv som en ofullkomlig varelse som har allmänna mänskliga begränsningar.

Jag lär mig av erfarenheten, det som har varit kan jag inte ändra, men det som kommer i framtiden kan jag påverka.

Praktiskt taget all mänsklig olycka orsakas eller bibehålls av det sätt på vilket man ser på tingen, snarare än av tingen själva.

Man bör lära sig av sina tidigare erfarenheter, men inte vara onödigt fixerad vid eller styrd av dem.

Andra människors brister är i stort sett deras problem, och att utöva press på dem hjälper dem vanligen minst av allt att förändras.

Den så kallade lättaste vägen blir i längden alltid den svåraste vägen, och det enda sättet att lösa svåra problem är att se dem i ansiktet.

Om någonting är eller kan vara farligt, bör man se det rakt i ansiktet och försöka göra det ofarligt, och, om det inte är möjligt, tänka på annat och sluta upprepa för sig själv vilken hemsk situation man är i eller kan råka i.

Man bör försöka ändra eller kontrollera förhållanden så att de blir mer tillfredsställande. Om det är omöjligt, är det bäst att finna sig i situationen och sluta upprepa för sig själv hur hemskt det är.


No comments:

Post a Comment